PRovozní informace

Provozní informace

Provozní doba MŠ: 7:00 – 17:00 hod.
Vyzvedávání dětí: dle provozu v jednotlivých třídách, informace na nástěnce v šatnách

Denní režim

Příchod dětí: do 8:30 hod. - omluvy dětí nejpozději do 8:00 daného dne
8:30 - 9:00 ranní kruh, cvičení
9:00 svačina
9:15 - 10:00 výchovně vzdělávací činnost dle týdenního plánu
10:00 – 12:00 (dle věku a počasí) pobyt venku
12:00 – 13:00 oběd, vyzvedávání dětí
13:00 – 14:00 odpočinek, relaxace, klidové činnosti
14:00 – 17:00 odpolední hry a zájmové činnosti, pobyt venku

PLATBY

školné: 1100,- Kč
číslo účtu: 0390899399/0800
stravné: 1200,- Kč
číslo účtu: 019 – 0390899399/0800

Úhrada bankovním převodem vždy do 15. dne v měsíci. Při platbě dbejte na správné číslo účtu pro
školné a stravné. Zasílejte vždy pouze přesnou částku, použijte variabilní symbol, který vám bude
přidělen ve vaší třídě a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu. Vyúčtování provádíme
vždy během měsíce července a srpna daného školního roku.

Ředitelka školy

721 560 713

kontaktní e-mail

msdobrichovice@seznam.cz

O nás

Usilujeme o to, aby děti naši školku navštěvovaly rády. Aby pro ně byla místem jistoty a bezpečí. Prostorem, kde má každý své místo a kde každý může vyniknout.

Provozní doba

PO-PÁ 7:00 - 17:00 

Dokumenty

Prohlášení o přístupnosti

Informace

IČ: 71003932
Datová schránka: sth9ncz
© 2024 Mateřská škola Dobřichovice. Všechna práva vyhrazena